smartPORTAL

2024.04.20 Szombat, clock | Nyitó oldal  | Regisztráció  | Kedvencekhez | Kapcsolat

Nyitó oldal

Magyarhoni Földtani Társulat
Intercomp Irodaház
GeoChem portál
Egészségporta Egyesület
Intercomp Portálja
HCWB portál
Geomatematika Portál
Görgey Artúr Társaság
Dialara Kft portálja
BÉTIR
Bodai Aleurolit Formáció
PÜSPÖKSZILÁGYI Radioaktív HulladékFeldolgozó és Tároló
Bátaapáti projekt portál
Zöld Szív
Intercomp Kereskedőház
Posit Kkt.
Ingatlan Portál
Immo Studio
Naspolya Panzió Portálja
ZSKF-HRKÁltalános üzletszabályzat és Adatvédelmi szabályzat


Általános üzletszabályzat

A smartPORTALTM az Intercomp Kft. által működtetett portál szolgáltatás, tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, továbbá ügyel arra, hogy az oldalain megjelenő tartalmak megfeleljenek a Magyarországon érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

A portálon nem szerepelhet olyan tartalom, hirdetés, vagy hivatkozás, amely:

 • Jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • Nem felel meg a felhasználó által kiválasztott kategóriának
 • Szerzői, kegyeleti, személyi, illetve adatvédelmi jogokat sért
 • Erőszakra, jogszabálysértésre, személyes, vagy közbiztonságot, illetve környezetet károsító magatartásra biztat, félelemérzetet kell
 • Gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és szellemi, fizikai, vagy erkölcsi fejlődésüket károsan érintheti
 • Szexuális szolgáltatás igénybevételére sarkall, vagy szexuális ingerkeltésre irányul
 • Termékről, vagy szolgáltatásról a valóságnak nem megfelelő, vagy indokolatlanul hiányos információkat tartalmaz
 • Olyan terméket hirdet, melynek előállítása, vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
 • Sértheti az Intercomp Kft., az Intercomp Kft. üzleti partnerei, vagy szolgáltatói igénybevevőinek jogait
 • Spam-hirdetésnek minősül
 • Fegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat,  vagy egyéb a közbiztonságra veszélyes eszközöket hirdet
 • Burkolt,tudatosan nem észlelhető, vagy tiltott reklámnak minősül
 • A felsoroltakon kívül egyéb olyan információt tartalmaz, melyet hatályos jogszabály tilt.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik a portálon elhelyezett anyagok, adatok és információk tartalmáért, valamint tudomásul veszi, hogy illegális tartalom elhelyezése hatósági eljárást vonhat maga után.

Az Intercomp Kft. nem köteles ellenőrizni ügyfelei által a portálon elhelyezett anyagok, adatok és információk tartalmát.

Az Intercomp Kft. jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat a felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

Az Intercomp Kft. által szolgáltatott tartalmak kizárólag a hatályos jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen formában való másolása, átvétele, adatbázisban való tárolása, minden egyéb, a Intercomp Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges cselekményen  túlmutató felhasználás a Intercomp Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az Intercomp Kft. nem vállal felelősséget: 

 • Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, vagy kárért
 • Az illegális tartalom eltávolításából, vagy hozzáférés megtagadásából keletkezett kárért
 • A szolgáltatás bármely okból történő szüneteltetéséből, vagy a működés leállásából keletkezett károkért
 • Minden egyéb, az Intercomp Kft.-n kívülálló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • A felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéből keletkező esetleges anyagi, vagy erkölcsi kárért.

Az Intercomp Kft. szolgáltatásait a felhasználó saját felelősségére használja.

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértésekért az Intercomp Kft. a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A felhasználó viseli a szolgáltatás igénybevételének használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

Az Intercomp Kft. fenntartja magának a jogot portál alapú szolgáltatásainak szüneteltetésére, vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti, vagy teljes körű megszüntetésére.

 

Adatvédelmi szabályzat

Az Intercomp Kft., mint a smartPortal rendszer segítségével létrehozott portálok üzemeltetőjének tájékoztatója a látogatók és felhasználók számára a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

A portálrendszerben létrehozott oldalak látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe. Az adatok biztonsági és látogatottsági statisztikák elkészítésének célját szolgálják. Az adatok 4 héten át tárolódnak, utána helyreállíthatatlanul törlődnek.

Regisztráció esetén egy felhasználónevet, egy azonosítót, egy e-mail címet és egy jelszót kötelező megadni. Ezen adatok a felhasználó jogosultságainak igazolását szolgálják. Az adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig tárolódnak adatbázisunkban.

A felhasználó a regisztrációt követően megadhatja további személyes adatait - nevét, nemét, elérhetőségeit stb. Az adatok azt a célt szolgálják, hogy saját oldalainak látogatói minél többet tudjanak meg róla. Az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó azt személyes adatlapján nem törli.

Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk át, kivéve az esetleges törvény alapján kötelező továbbításokat, melyekre csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

A portálra felkerült adatok a Proserver Kft. szerverparkjának (Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 137.) egyik szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját szervereinken tárolódnak.

A smartPORTAL indításakor jelzi, hogy védett és ellenőrzött kapcsolatban (SSL) működik, ez kielégítő szintű védelmet biztosít a portál és a látogató közötti adatforgalomhoz.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek a smartportal@intercomp.hu címen.

A felhasználó bármikor megváltoztathatja, illetve helyesbítheti adatait a "Saját adatok" menüpontból elérhető űrlap segítségével.

A felhasználóknak jogukban áll személyes adataikat végleg töröltetni, mely igényüket levélben a smartportal@intercomp.hu címre küldhetik el. Ezáltal minden adatuk visszaállíthatatlanul törlődik adatbázisunkból.

Ugrás a lap tetejére  |  Általános üzletszabályzat  |  Kedvencekhez  |  Kapcsolat  |  Netlock  |  Letöltött lapok: 4980730 - Látogatók száma: 3476567  |  smartPORTAL