mpdizajnElegans

GATGörgey Artúr Társaság

A Görgey Artúr Társaság Programnyilatkozata


A Görgey Artúr Társaság (csehül: Společnost Artura Görgeyho, rövidítve: GAT) a Cseh Köztársaságban műkődő magyar kisebbségi szervezetek magyar kisebbség kulturális programjához jelentkezik és azokat az egyéneket tömöríti, akiket a tudományban, kutatásban, és a tudományos oktatásban lévő magyar-cseh kölcsönösség és hagyományok iránt való érdeklődés kapcsolja össze. A társaság a kapcsolatok történelmi múltjára öszpontosít, azonban szándékában áll figyelmet szentelni a jelennek és a jövőnek is. Tagságát elsősorban az országban élő magyar kisebbség köréből kívánja toborozni, de mindamellett nyitva áll a többségi nemzet polgárai, vagy más személyek előtt is, akik az ország területén, avagy annak területén kívül élnek. Ellenkezőleg, tevékenységét kizárólag a cseh országrészekre, azaz Csehországra, Morvaországra és Sziléziára kívánja korlátozni.

A társaság megalakításához az adta az indítékot, hogy a Cseh Köztársaságban egyetlen magyar szervezet sincs, amely szakmabelien törődne a magyar-cseh kölcsönösségel a tudomány, kutatás és az oktatás terén noha az országban létezik néhány magyar kissebbségi szervezet, amelyek tevékenységének célja hivatásosan (iskolák és intézetek) vagy nem hivatásosan (kulturális, ill. politikai szervezetek) az általános és széleskörű kultúra, beleértve a magyar-cseh kölcsönösség ápolása is. A másik indítékot a GAT megalapításához az adta, hogy az 1845-48-as években Prágában élt Görgey Artúr, az első jelentős  modern magyar vegyész, aki a Ferdinánd-Károly egytemen tanult és dolgozott, és 1848-ban az itteni evangélikus templomban tartotta esküvőjét. Feltételezzük, hogy nehezen lehetne találni alkalmasabb személyt, aki a múltban Prágában tudományos tevékenységet folytatott volna, és ezért esett a választás az ő személyére mint társaságunk névadójára.

A társaság tevékenységével a magyar kisebbség nemzeti identitásának megtartását kívánja támogatni és hozzájárulni annak szellemi gyarapodásához és művelődéséhez. A társaság aránylag szűk területen akarja megteremteni a magyar tudósok, kutatók és tudományos kutatók iránt szakmabeli és nem szakmabeli érdeklődők közötti együttműködésnek és információcserének a feltételeit. A társaság céljai közé tartozik a magyar kisebbségi szervezetek együttműködésének az elősegítése a magyar kisebbség kulturális tevékenységében, amelynek szerves része a többségi nemzet kulturájának a gyarapításához való hozzájárulása. Alapszabálya alapján a társaság tevékenységét önnálóan fejti ki és független a politikai pártoktól, kormányzati vagy gazdasági szervezetektől, azonban nem zárja ki együttműködését azokkal a szervezetekkel, amelyekkel közös célokat követ.

A társaság kitüzött céljait anyagilag támogatásokból kívánja biztosítani, amelyek a benyújtott tervezeteire a kulturális alapítványoktól és alapokból nyerné, valamit a szponzoroktól kapott adományokból és a fizikai és jogi személyek ajándékozásából származna. Saját kiadásait a társaság elsősorban a tagsági díjból biztosítja. A társaság céljainak elérése érdekében a saját tulajdonának kialakítása végett a jövőben számít a tudományos projektek megvalósításával, ill. koordinálásával, nem periodikus, vagy periodikus publikációk kiadásával, szakmai népszerüsítési tevékenységgel (konferenciák, szemináriumok, előadások, stb.), továbbá tanácsadási vagy szakértői szolgáltatásokkal szakmai keretein belül.

A társaság hosszútávon az ismeretek bővítéséhez tagjai tevékenységének koordinálásával akar hozzájárulni. Ezzel kapcsolatban támogatja a magyar származású tudósokról és kutatókról szóló adatok gyűjtését és összegezését, működési helyeik feltárását, emlékhelyeik vagy emlékműveik fentartását és ápolását az országban. A társaság a feltárt adatokról, emlékekről és a magyar tudósok a tudományban és a kutatásban való egyéb megnyilvánulásairól viták és szemináriumok megszervezését tervezi, továbbá informálni akarja a kisebbségi magyar és többségi cseh szakmai és laikus nyilvánosságot a társaság tevékenységéről, a magyar származású tudósok és kutatók múltbani, esetleg mostani tevékenységéről. A társaság törekszik 2006-ban Görgey Artúrnak tiszteletére halálának 90. évfordulójára Prágában emléktáblát felállítani.


Ezt a programnyilatkozatot a társaság előkészítő bizottsága 2005. ápr.  21-én fogadta el Prágában


A GAT Alapszabálya>>                                        Vissza a Nyitó oldalra>>

Kedvencekhez  |  Általános üzletszabályzat
Letöltött lapok: 298631
Látogatók száma: 466359