mpdizajnMelykek

GTK Stratégia

Általános üzletszabályzat és Adatvédelmi szabályzat


Általános üzletszabályzat

A smartPORTALTM az Intercomp Kft. által működtetett portál szolgáltatás, tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, továbbá ügyel arra, hogy az oldalain megjelenő tartalmak megfeleljenek a Magyarországon érvényben lévő jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

A portálon nem szerepelhet olyan tartalom, hirdetés, vagy hivatkozás, amely:

 • Jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • Nem felel meg a felhasználó által kiválasztott kategóriának
 • Szerzői, kegyeleti, személyi, illetve adatvédelmi jogokat sért
 • Erőszakra, jogszabálysértésre, személyes, vagy közbiztonságot, illetve környezetet károsító magatartásra biztat, félelemérzetet kell
 • Gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és szellemi, fizikai, vagy erkölcsi fejlődésüket károsan érintheti
 • Szexuális szolgáltatás igénybevételére sarkall, vagy szexuális ingerkeltésre irányul
 • Termékről, vagy szolgáltatásról a valóságnak nem megfelelő, vagy indokolatlanul hiányos információkat tartalmaz
 • Olyan terméket hirdet, melynek előállítása, vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
 • Sértheti az Intercomp Kft., az Intercomp Kft. üzleti partnerei, vagy szolgáltatói igénybevevőinek jogait
 • Spam-hirdetésnek minősül
 • Fegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat,  vagy egyéb a közbiztonságra veszélyes eszközöket hirdet
 • Burkolt,tudatosan nem észlelhető, vagy tiltott reklámnak minősül
 • A felsoroltakon kívül egyéb olyan információt tartalmaz, melyet hatályos jogszabály tilt.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik a portálon elhelyezett anyagok, adatok és információk tartalmáért, valamint tudomásul veszi, hogy illegális tartalom elhelyezése hatósági eljárást vonhat maga után.

Az Intercomp Kft. nem köteles ellenőrizni ügyfelei által a portálon elhelyezett anyagok, adatok és információk tartalmát.

Az Intercomp Kft. jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat a felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

Az Intercomp Kft. által szolgáltatott tartalmak kizárólag a hatályos jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen formában való másolása, átvétele, adatbázisban való tárolása, minden egyéb, a Intercomp Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges cselekményen  túlmutató felhasználás a Intercomp Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül.

Az Intercomp Kft. nem vállal felelősséget: 

 • Az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, vagy kárért
 • Az illegális tartalom eltávolításából, vagy hozzáférés megtagadásából keletkezett kárért
 • A szolgáltatás bármely okból történő szüneteltetéséből, vagy a működés leállásából keletkezett károkért
 • Minden egyéb, az Intercomp Kft.-n kívülálló okra visszavezethető hibákért, károkért
 • A felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéből keletkező esetleges anyagi, vagy erkölcsi kárért.

Az Intercomp Kft. szolgáltatásait a felhasználó saját felelősségére használja.

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértésekért az Intercomp Kft. a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A felhasználó viseli a szolgáltatás igénybevételének használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

Az Intercomp Kft. fenntartja magának a jogot portál alapú szolgáltatásainak szüneteltetésére, vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti, vagy teljes körű megszüntetésére.

 

Adatvédelmi szabályzat

Az Intercomp Kft., mint a smartPortal rendszer segítségével létrehozott portálok üzemeltetőjének tájékoztatója a látogatók és felhasználók számára a személyes adatok kezeléséről, az adatok védelme érdekében megtett intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

A portálrendszerben létrehozott oldalak látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe. Az adatok biztonsági és látogatottsági statisztikák elkészítésének célját szolgálják. Az adatok 4 héten át tárolódnak, utána helyreállíthatatlanul törlődnek.

Regisztráció esetén egy felhasználónevet, egy azonosítót, egy e-mail címet és egy jelszót kötelező megadni. Ezen adatok a felhasználó jogosultságainak igazolását szolgálják. Az adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig tárolódnak adatbázisunkban.

A felhasználó a regisztrációt követően megadhatja további személyes adatait - nevét, nemét, elérhetőségeit stb. Az adatok azt a célt szolgálják, hogy saját oldalainak látogatói minél többet tudjanak meg róla. Az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó azt személyes adatlapján nem törli.

Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk át, kivéve az esetleges törvény alapján kötelező továbbításokat, melyekre csak rendkívüli esetben kerülhet sor.

A portálra felkerült adatok a Proserver Kft. szerverparkjának (Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 137.) egyik szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját szervereinken tárolódnak.

A smartPORTAL indításakor jelzi, hogy védett és ellenőrzött kapcsolatban (SSL) működik, ez kielégítő szintű védelmet biztosít a portál és a látogató közötti adatforgalomhoz.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek a smartportal@intercomp.hu címen.

A felhasználó bármikor megváltoztathatja, illetve helyesbítheti adatait a "Saját adatok" menüpontból elérhető űrlap segítségével.

A felhasználóknak jogukban áll személyes adataikat végleg töröltetni, mely igényüket levélben a smartportal@intercomp.hu címre küldhetik el. Ezáltal minden adatuk visszaállíthatatlanul törlődik adatbázisunkból.

Levélküldés  |  Általános üzletszabályzat  |  Letöltött lapok: 112012  |  Látogatók száma: 110813